Skokntaktuj się z nami

W razie jakikolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji:

Menager działu paszowego i Specjalista ds. żywienia bydła

inż. Piotr Wach
tel: 603 106 503,                  piotr.wach@animal-pro.pl

Specjalista ds. żywienia bydła 

mgr inż. Julia Fit
tel: 781 846 559                   julia.fit@animal-pro.pl

Specjalista ds. żywienia trzody chlewnej
mgr inż. Olga Wendrowicz
tel: 502 150 484                  olga@animal-pro.pl

Specjalista ds. koni
lek. wet. Aleksandra Matusz-Łukawska
tel: 697 515 729

Specjalista ds. bydła
lek. wet. Błażej Kamiński
tel: 603 851 352 
 
Specjalista ds. trzody chlewnej
lek wet. Tomasz Kruppa
tel: 602 624 738
 

Logistyka
Marcel Sosnowski
tel: 570 217 729


Animal-Pro Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 55
46-380 Dobrodzień
NIP 576-158-72-28
 

Zapoznaj się z ofertą naszych produktów